Naše aktivnosti

SEDMIČNI RASPORED VJERSKO-POUČNIH AKTIVNOSTI DŽEMATA MANNHEIM

 

Srijeda: Dnevni namazi, kurs arapskog pisma za odrasle izmedju akšam i jacije namaza.

Četvrtak: Dnevni namazi, kurs Kur’ani-l-kerima nakon akšam namaza, zikir prije jacije namaza uz predavanje.

Petak: Dnevni namazi, džuma-namaz, zikir prije džuma-namaza. U zimskom periodu nakon akšam-namaza Halka hadisa iz zbirke hadisa Imama Nevevija.

Nakon Halke Hadisa bit će reinterpretirane teme iz oblasti Tefsira koje će zahvatati i detektirati aktualnu zbilju iz perspektive Kur’ana.

Subota: Dnevni namazi, vjerska pouka od 9-12 i 30 h i od 16 i 30 -18 h. Od 18-20 h kurs arapskog pisma za odrasle.

Nedelja: Dnevni namazi, vjerska pouka od 9-12 i 30 h. Nakon podne-namaz je nedeljni ders.

U 16 h vjerska pouka u Odenwaldu te razgovor sa roditeljima/džematlijama.

Napomena:

-Svaka prva subota u mjesecu je redovna tribina iz različitih oblasti koje aktueliziraju i detektiraju društvenu zbilju.

Raspored časova mektepske nastave

Subota:

-Od 09 h do 10 h- Kur-an (učenje)

-Od 10 h do 10 i 30 h- praktična obuka-namaz

-Od 10 i 30 do 11 i 30 h- obrada i utvrđivanje sufare i Kur’anskih sura

-Od 11 i 30 do 12 i 30- teorijska nastava iz oblasti islamskog vjerovanja, odgoja, historije islama i drugih vjerskih disciplina.

Subota: popodnevna nastava

-Od 16 i 30 do 17 h – Kur’an (učenje)

-Od 17 h do 17 i 30 – praktična obuka-namaz

-17 i 30 do 18 h- teorijska nastava iz oblasti islamskog vjerovanja, odgoja, historije islama i drugih vjerskih disciplina.

Nedelja:

-Od 09 h do 10 h- Kur-an (učenje)

-Od 10 h do 10 i 30- praktična obuka-namaz

-Od 10 i 30 do 11 i 30- h obrada i utvrđivanje sufare i Kur’anskih sura

-Od 11 i 30 do 12 i 30- teorijska nastava iz oblasti islamskog vjerovanja, odgoja, historije islama i drugih vjerskih disciplina.