Džematski odbor

Aktuelni Džematski odbor (Vorstand) izabran na godišnjoj skupštini džemata 2017 god. broji 9 članova, i to:

  1. Ibrahim Ćosić, predsjednik
  2. Edin Nedžibović, podpredsjednik
  3. Avdo Bajrić, blagajnik
  4. Halid Spahić, sekretar
  5. Enver Spahić, član odbora
  6. Jasmir Šabotić, član odbora
  7. Jusuf Hrvić, član odbora
  8. Senad Hadžiselimović, član odbora
  9. Hafiz Dr. sci Midhat Beganović, imam.